<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://www.wix.com/michalbartosinski/3sektory"> Konferencja TRZY SEKTORY. O WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ. Opole 11.06.2012 </a> - Konferencja Trzy Sektory. O współpracy międzysektorowej. Konferencja ma na celu zaprezentowanie możliwych form współpracy pomiędzy organami administracji publicznej, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>